Tin tức - Sự kiện

⚜️ Tỷ lệ Tinh luyện Vũ Khí + Quần áo

Ngày tạo: 25/09/2023 02:00

✡ 1 ⇔ 15= 100%
✡ 16= 18%
✡ 17= 16%
✡ 18= 14%
✡ 19= 12%
✡ 20= 10%
✡ 21= 7%
🔥🔥 Tỷ lệ tinh luyện quần áo 🔥🔥
✡ 1 ⇔ 13= 100%
✡ 14= 9%
✡ 15= 8%
✡ 16= 7%
✡ 17= 6%
✡ 18= 5%
✡ 19= 4%
✡ 20= 3%
✡ 21= 2%
🔥🔥Lưu Ý : Tinh luyện quần áo giống vũ khí.phải gắn long lân và long lệ vào,nếu thất bại trang phục sẽ biến mất
HIỆN TẠI MÁY CHỦ CHƯA SỬ DỤNG TÍNH NĂNG KÍCH HOẠT OPTION ẨN CỦA QUẦN ÁO 🔥🔥

support