Tin tức - Sự kiện

⚜️ TIẾN CẤP CÁC LOẠI KỲ "THƯỜNG" LÊN KỲ "TINH KỲ"

Ngày tạo: 25/09/2023 02:00

🔥 NGUYÊN LIỆU CẦN LÀ 1 VIÊN THIÊN LONG THẦN NHÃN + NGÂN LƯỢNG VÀ TÍN VẬT CẦN ( KỲ )
🔥 KHI TIẾN CẤP THÀNH CÔNG, KỲ THƯỜNG SẼ BIẾN MẤT VÀ NGƯỜI TIẾN CẤP SẼ NHẬN ĐƯỢC 1 TINH KỲ TƯƠNG XỨNG.
🔥 KHI TIẾN CẤP THẤT BẠI, NGƯỜI TIẾN CẤP SẼ MẤT ĐI NGUYÊN LIỆU + NGÂN LƯỢNG, KỲ TIẾN CẤP SẼ KO MẤT.

support