Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 -J Ma Giáo Tanker 120 (100%)
2 -[Q]- Ma Giáo Tanker 120 (100%)
3 Vo-Danh Thiếu Lâm Tanker 120 (100%)
4 TruyMenh Ma Giáo Tanker 120 (100%)
5 TieuPhong Cái Bang Tanker 120 (100%)
6 ¶A-Phi¶ Lục Lâm Hybird 120 (100%)
7 -MỵChâu- Ma Giáo Hybird 120 (100%)
8 Bcung Ma Giáo Tanker 120 (100%)
9 Chị-13 Võ Đang Nuker 120 (100%)
10 11122 Cái Bang Hybird 120 (100%)
11 VTC Ma Giáo Hybird 120 (100%)
12 TuNhi Ma Giáo Nuker 120 (100%)
13 My Ma Giáo Buffer 120 (100%)
14 MiuMiu Ma Giáo Buffer 120 (100%)
15 Kho5 Ma Giáo Hybird 120 (100%)
16 HuanNhi Ma Giáo Hybird 120 (100%)
17 HoaManLau Thiếu Lâm Nuker 120 (100%)
18 Farn00 Thiếu Lâm Hybird 120 (100%)
19 EOKE Ma Giáo Buffer 120 (100%)
20 dsadsa Ma Giáo Hybird 120 (100%)
21 Chjm Ma Giáo Hybird 120 (100%)
22 BETAPCHOI Ma Giáo Hybird 120 (100%)
23 ABuu Lục Lâm Tanker 120 (100%)
24 3ÇhàÇú Lục Lâm Tanker 120 (100%)
25 ][LiLi-- Võ Đang Buffer 120 (100%)
26 -Q-- Lục Lâm Hybird 120 (100%)
27 The_Chá»™t Thiếu Lâm Hybird 120 (98%)
28 KimHai Lục Lâm Hybird 120 (98%)
29 GiaoLong Lục Lâm Hybird 120 (98%)
30 Há»—Trợ Bí Cung Tanker 120 (96.43%)
31 Vibee Ma Giáo Tanker 120 (95%)
32 fammm Ma Giáo Hybird 120 (95%)
33 FAMHT Ma Giáo Hybird 120 (90.35%)
34 MeH Ma Giáo Hybird 120 (85.92%)
35 28Savage Ma Giáo Hybird 120 (70%)
36 __XjnhXjnh__ Cái Bang Buffer 120 (68.08%)
37 -[K]- Bí Cung Nuker Bí cung 120 (66.58%)
38 WhyouSm1Le Ma Giáo Tanker 120 (58.94%)
39 2BM Thiếu Lâm Hybird 120 (52.93%)
40 K-Dot Cái Bang Hybird 120 (52.68%)
41 Mortred Bí Cung Tanker 120 (51.59%)
42 _vjvjan_ Võ Đang Tanker 120 (50.67%)
43 Mr_Hollywood Võ Đang Tanker 120 (49.82%)
44 ÔngGià Ma Giáo Buffer 120 (44.49%)
45 --[K]-- Ma Giáo Nuker 120 (44.4%)
46 VoDanh Võ Đang Buffer 120 (43.6%)
47 Đâm_Lá»™n Võ Đang Tanker 120 (42.06%)
48 CeH Bí Cung Hybird 120 (40.44%)
49 ồ Võ Đang Nuker 120 (40.3%)
50 -quite- Thiếu Lâm Nuker 120 (39.48%)
51 CaVe Cái Bang Nuker 120 (38.34%)
52 Thập-Tam Võ Đang Hybird 120 (36.12%)
53 Fire-Shot Ma Giáo Hybird 120 (31.04%)
54 ÇửuThiên Bí Cung Nuker Bí cung 120 (29.25%)
55 Man Võ Đang Hybird 120 (29.17%)
56 Boom Lục Lâm Tanker 120 (28.53%)
57 ¶12D1¶ Lục Lâm Tanker 120 (28.41%)
58 PaPaBimSÅ©a Ma Giáo Tanker 120 (28.38%)
59 -ReyaL- Võ Đang Hybird 120 (28.1%)
60 XungNhi Lục Lâm Tanker 120 (27.85%)
61 Sniper Lục Lâm Hybird 120 (26.72%)
62 XetH Bí Cung Hybird 120 (26.62%)
63 Thich Thiếu Lâm Nuker 120 (25.65%)
64 KhốDai Bí Cung Hybird 120 (24.25%)
65 NgọcTố Võ Đang Tanker 120 (23.85%)
66 ThichHoa Thiếu Lâm Tanker 120 (19.94%)
67 -UP- Ma Giáo Tanker 120 (19.75%)
68 VTV4 Bí Cung Hybird 120 (19.67%)
69 ¶Lÿ-Qùy¶ Lục Lâm Buffer 120 (18.79%)
70 Nguyet Bí Cung Hybird 120 (17.05%)
71 _-13-_ Võ Đang Tanker 120 (17.04%)
72 béHuyen Bí Cung Tanker 120 (16.32%)
73 -x-KaTaNa-x- Võ Đang Tanker 120 (16.22%)
74 MẹThiênHa Bí Cung Hybird 120 (13.26%)
75 1Hit Lục Lâm Hybird 120 (13.09%)
76 TrẻTrâu Võ Đang Tanker 120 (12.79%)
77 Họa-Tâm Võ Đang Nuker 120 (11.97%)
78 GiámHá»™ Bí Cung Nuker Bí cung 120 (9.81%)
79 KimBum Cái Bang Tanker 120 (9.78%)
80 Tuệ Bí Cung Tanker 120 (9.7%)
81 X-Cool Ma Giáo Hybird 120 (9.66%)
82 -J- Bí Cung Tanker 120 (9.28%)
83 ĐầuCặc Thiếu Lâm Tanker 120 (8.76%)
84 Chay Võ Đang Hybird 120 (8.55%)
85 Tung-Tăng Thiếu Lâm Hybird 120 (8.39%)
86 __MeoTrang__ Võ Đang Nuker 120 (8.12%)
87 ĐầuTrọc Thiếu Lâm Nuker 120 (7.36%)
88 --Giết-- Ma Giáo Nuker 120 (6.96%)
89 Hac Cái Bang Nuker 120 (6.91%)
90 MẹĐời Bí Cung Buffer 120 (6.61%)
91 lHit Lục Lâm Hybird 120 (6.37%)
92 NgocMinhChau Lục Lâm Tanker 120 (5.97%)
93 ThichEmVo Ma Giáo Tanker 120 (5.03%)
94 SÆ°Cọ Thiếu Lâm Tanker 120 (4.12%)
95 P?ngChéo Ma Giáo Hybird 120 (4.1%)
96 Liu Bí Cung Nuker Bí cung 120 (3.95%)
97 Gái- Lục Lâm Buffer 120 (3.72%)
98 AdrianaPhan Bí Cung Tanker 120 (3.3%)
99 __[M]iss---- Cái Bang Tanker 120 (3.04%)
100 LôiPhong Lục Lâm Tanker 120 (2.83%)

support